MISI

Menjadikan Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor Sebagai Agensi Peneraju Pembangunan Ekonomi Johor Ke Arah Negeri Yang Berprestasi Tinggi Dan Dinamik

VISI

Merancang Dan Menyelaras Pelan Pembangunan Negeri Johor Yang Komprehensif, Dinamik Dan Berdaya Tahan Bagi Memastikan Negeri Johor Mencapai Visi Yang Ditetapkan

Meningkatkan Tahap Keupayaan Jabatan Sebagai Sebuah Organisasi Yang Cekap Dan Berkesan

Forms & Guidelines
  • Tiada Pekeliling Buat Masa Ini
Latest Economic Indicator

OBJEKTIF

Mengkaji semula dasar kerajaan;

Mengesan, meneliti dan memantau keberkesanan perancangan untuk projek-projek penswastaan, projek khas dan infrastruktur, perumahan dan kerajaan tempatan dari sudut pencapaian matlamat projek yang ditetapkan,

Memperkasakan Perbadanan Setiausaha Kerajaan Johor,

Menyelia, mengkaji dan menyelaras semula dokumen Pelan Induk Pembangunan Negeri, Pelan Ekonomi Negeri, Rancangan Struktur Wilayah, Daerah dan Tempatan, Belanjawan Tahunan Negeri,

Memastikan semua urusan pentadbiran kewangan diuruskan dengan cekap dan efisien,

To conduct studies and researches in coordinating and monitoring issues related to development in economic, social, agriculture, environment, tourism and regional development economic corridor at both micro and macro level.